هوندا
ژاپن
قرمز
بنزین

2020 , هوندا , CRF 250 Lقیمت کل
توافقی
كاركرد
4000 کیلومتر
گیربکس
دنده ای
سوخت
بنزین
استان
زنجان
شهرستان
زنجان
محله
تلفن
۰۹۱۹۲۴۱۷۸۸۲
زمان
1399/09/04 - 16:36:36

در حد خشک.


پیش از انجام خرید یا فروش از صحت اطلاعات درج شده، اطمینان حاصل فرمایید.