باکسر (بوکسر)
هند
قرمز
بنزین

1394 , باکسر (بوکسر) , 150قیمت کل
19,000,000 تومان
كاركرد
16000 کیلومتر
گیربکس
دنده ای
سوخت
بنزین
استان
تهران
شهرستان
تهران
محله
تلفن
09338072808
زمان
1399/07/06 - 12:52:21

موتور سالم به شرط کارشناسی. فنی سالم. بدنه سالم. مدارک کامل


پیش از انجام خرید یا فروش از صحت اطلاعات درج شده، اطمینان حاصل فرمایید.