یاماها
ژاپن
قرمز
بنزین

2020 , یاماها , R25قیمت کل
210,000,000 تومان
كاركرد
3000 کیلومتر
گیربکس
دنده ای
سوخت
بنزین
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
محله
تلفن
09901184190
زمان
1399/10/27 - 17:57:27


پیش از انجام خرید یا فروش از صحت اطلاعات درج شده، اطمینان حاصل فرمایید.