هوندا
ژاپن
مشکی
بنزین

2020 , هوندا , کلیک 150قیمت کل
70,000,000 تومان
كاركرد
صفر
گیربکس
دنده ای
سوخت
بنزین
استان
تهران
شهرستان
تهران
محله
تلفن
٠٩١٩۶٣٨٣٠۵۴
زمان
1399/10/27 - 00:19:35

بیمه تا اواخر آبان ١۴٠٠. دو ریموته. مدارک کامل.


پیش از انجام خرید یا فروش از صحت اطلاعات درج شده، اطمینان حاصل فرمایید.