باجاج
هند
آلبالویی
بنزین

1395 , باجاج , پالس 150NSقیمت کل
28,500,000 تومان
كاركرد
40 کیلومتر
گیربکس
دنده ای
سوخت
بنزین
استان
تهران
شهرستان
شهريار
محله
تلفن
09058386757
زمان
1399/10/08 - 01:00:33


پیش از انجام خرید یا فروش از صحت اطلاعات درج شده، اطمینان حاصل فرمایید.