پیشران خودرو ایلیا

پیشران خودرو ایلیا


 • نام مدیر:آقای قره گزلو
 • تلفن:09199648395
 • همراه مدیر:09199648395
 • فکس:0
 • منطقه:تمام کشور
 • آدرس:ستارخان بعد از چهارراه خسرو پلاک ۸۹۶

حوزه فعالیت

محل نمایشگاه

پراید 131 SE 1395

پراید 131 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/24
 • پکیج:نمایشگاه****

کیا سراتو  2000 مونتاژ 2017

کیا سراتو 2000 مونتاژ 2017

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/20
 • پکیج:نمایشگاه****

کیا سراتو  2000 مونتاژ 2017

کیا سراتو 2000 مونتاژ 2017

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/20
 • پکیج:نمایشگاه****

پراید 131 SE 1395

پراید 131 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/20
 • پکیج:نمایشگاه****

پراید 111 SE 1395

پراید 111 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/20
 • پکیج:نمایشگاه****

تیبا تیبا صندوقدار 1395

تیبا تیبا صندوقدار 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/20
 • پکیج:نمایشگاه****

پراید 131 SE 1395

پراید 131 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/24
 • پکیج:نمایشگاه****

پراید 131 SE 1395

پراید 131 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/24
 • پکیج:نمایشگاه****

پراید 111 SE 1395

پراید 111 SE 1395

 • قیمت:0 تومان
 • کارکرد: صفر
 • شهر: تهران
 • تاریخ :1395/12/24
 • پکیج:نمایشگاه****صفحه 2 از 1
loading...